MIKEA

Od maja 2011 roku Firma Mikea wprowadziła kilka nowości do swojej oferty.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na THERMIKĘ II – drzwi termoizolacyjne z witrażami niskoemisyjnymi U= 0,7 [m 2K].

 

Pełna i aktualna oferta drzwi zewnętrznych stalowych 

na stronie www.mikea.pl